Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Proszowice  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Proszowice

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Proszowice.

Mapa Geoportal Proszowice

Dane urzędu

Urząd Gminy i Miasta Proszowiceul. 3 Maja 72Proszowice, 32-100

Tel: 12 3861005

Fax: 12 386-15-55

E-mail: um@proszowice.pl

Powiat: proszowicki

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Proszowice: 1214053

Witryna: www.proszowice.pl

Władze lokalne: Burmistrz Grzegorz Cichyum@proszowice.pl

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Proszowic

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Proszowice to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Proszowice na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Proszowic, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Proszowic

Gmina Proszowice w liczbach

Powierzchnia gminy Proszowice*

100 km2

1460 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Proszowice*

16 097 mieszkańców

473 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Proszowice*

161 mieszkańców na km2

502 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Proszowice

Geoportal Proszowice prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Proszowice

Jak powstał Geoportal gminy Proszowice?

Geoportal Proszowice powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Proszowice, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Proszowice umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Proszowice

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Proszowice?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Proszowice;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Proszowice;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Proszowice;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Proszowice;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Proszowic.
Informacje na Geoportalu Proszowice

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Proszowice?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Proszowice;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Proszowice;
 • Rejestr MPZP Proszowice;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Proszowice;
 • Mapa Topograficzna gminy Proszowice;
 • Mapa Solarna gminy Proszowice;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Proszowice;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Proszowice

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Proszowice?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Proszowice.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Proszowice łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Proszowicach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Proszowic zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Proszowice, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Proszowice oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Proszowice. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Proszowic możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Proszowic. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Proszowice. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Proszowice.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Proszowicach.

  Geoportal gminy Proszowice posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Proszowice. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Proszowicach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Proszowice przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Proszowicach.

  W Geoportalu Proszowice przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Proszowice. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Proszowicach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Proszowice zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Proszowice, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Proszowice oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Proszowice.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Proszowice. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Proszowice są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Proszowice podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Proszowice.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Proszowicach. W Geoportalu gminy Proszowice udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Proszowicach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Proszowice.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Proszowice. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Proszowice dla mieszkańców

Geoportal Proszowice jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Proszowice. Na mapie Proszowic sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Proszowice mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Proszowice. Korzystając z map Geoportalu gminy Proszowice w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Proszowice są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Proszowice dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Proszowice dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować