Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Proszowice w liczbach

Geoportal Proszowice

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Proszowice

Proszowice, gmina w województwie małopolskim, powiat proszowicki.

Powierzchnia gminy Proszowice wynosi 100 km2, zajmuje 1460 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Proszowice zamieszkuje 16 097 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 473 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Proszowice wynosi 161, jest 502 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Proszowice. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Proszowice prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Proszowice.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Proszowice: 1001460
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Proszowice: 0,171218
Lesistość w % w gminie Proszowice: 1,92369
Ludność na 1 km2 w gminie Proszowice: 161502
Liczba ludności ogółem w gminie Proszowice: 16 097473
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Proszowice: -2,6990
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Proszowice: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Proszowice: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Proszowice: 4,52-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Proszowice: 77,8-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Proszowice: 111458
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Proszowice: 6,2499
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Proszowice: 83,9-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Proszowice: 8328
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Proszowice: 161014
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Proszowice: 901,8655
Przedszkola bez specjalnych w gminie Proszowice: 5497
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Proszowice: 330,21253
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Proszowice: 94,0797
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Proszowice: 1,71554
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Proszowice: 3161133
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Proszowice: 3 952-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Proszowice: 3 952-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Proszowice: 0-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Proszowice: 93,51063
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Proszowice: 27,31713
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Proszowice: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Proszowice: 87,6312
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Proszowice: 90,81109
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Proszowice: 1,51927

Źródłem danych statystycznych dla gminy Proszowice jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Proszowice, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Proszowice. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.